Change background image

Закон об особом статусе Донбасса

Тема в разделе "Политический форум", создана пользователем GSM, 16 сен 2014.

 1. TopicStarter Overlay

  GSM Прославленный Почетный форумчанин

  Депутаты Верховной рады Украины 16 сентября приняли закон о недопущении преследования и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей, а также об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он был внесен в раду президентом страны Петром Порошенко.

  Первый вице-премьер так называемой ДНР Андрей Пургин заявил, что ДНР и ЛНР будут внимательно изучать этот принятый рамочный закон, искать в нем точки соприкосновения для дальнейших переговоров, для возможных решений насущных вопросов.

  Полный текст принятого законопроекто №5081 зарегистрирован в парламенте сегодня, 16 сентября. За проект об особом статусе проголосовали 277 депутатов, за проведение амнистии - 287:

  "Закон України Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей

  Цей Закон визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності у населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій.

  Стаття 1. Згідно з цим Законом тимчасово, на три роки з дня набрання цим Законом чинності, запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України (далі - окремі райони Донецької та Луганської областей).

  Стаття 2. Законодавство України в окремих районах Донецької та Луганської областей на період дії особливого порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

  Стаття 3. Держава гарантує відповідно до закону недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької, Луганської областей.

  Органам влади та їх посадовим (службовим) особам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності забороняється дискримінація, переслідування та притягнення до відповідальності осіб з приводу подій, що мали місце у Донецькій, Луганській областях.

  Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України "Про засади державної мовної політики" право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.

  Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України "Про засади державної мовної політики", іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.

  Стаття 5. В окремих районах Донецької та Луганської областей місцеве самоврядування здійснюється відповідно до Конституції та законів України відповідними територіальними громадами безпосередньо та через органи місцевого самоврядування.

  Повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України цим Законом, не можуть бути достроково припинені.

  В окремих районах Донецької та Луганської областей законами України запроваджується особливий порядок призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань.

  Стаття 6. Для забезпечення узгодженої діяльності органів місцевого самоврядування та центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів.

  Ініціатива стосовно укладення угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей належить відповідним органам місцевого самоврядування.

  Для укладення угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей органи місцевого самоврядування подають до Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади пропозиції з питань розвитку окремих районів, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, реалізації спільних проектів уряду та органів місцевого самоврядування. Кабінет Міністрів України, міністерство, інший центральний орган виконавчої влади розглядає подані пропозиції та в десятиденний строк від дня одержання таких пропозицій відкриває процедуру консультацій з представниками органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей, заінтересованих суб'єктів господарювання, громадськості. Рішення про відкриття процедури консультацій приймається Кабінетом Міністрів України, міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, про прийняте рішення невідкладно інформується ініціатор укладення угоди, який забезпечує залучення до консультацій представників відповідних органів місцевого самоврядування, заінтересованих суб'єктів господарювання, представників громадськості.

  У ході консультацій представники Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей, заінтересованих суб'єктів, представники громадськості готують проект угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей.

  Угода щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей набирає чинності з дня її схвалення Кабінетом Міністрів України, міністерством.

  Кабінет Міністрів України контролює виконання органами виконавчої влади укладених угод щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей, заслуховує їх звіти, вживає відповідно до закону заходів до забезпечення виконання сторонами укладених угод.

  Стаття 7. Держава надає підтримку соціально-економічному розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей.

  Державна підтримка полягає у запровадженні законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності, спрямованого на відновлення об'єктів промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення нових робочих місць, залучення інвестицій і кредитів для відновлення та розвитку об'єктів, розташованих в окремих районах Донецької та Луганської областей.

  Для впровадження сталого соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей Кабінет Міністрів України відповідно до Закону України "Про державні цільові програми" затверджує державну цільову програму, в якій визначає заходи, завдання та показники, спрямовані на створення умов для комплексного та збалансованого територіального розвитку, відновлення виробничого та експортного потенціалу, забезпечення ефективного використання ресурсного та промислового потенціалу, потреб населення відповідних територій у високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, високоякісних послугах, створення сприятливого середовища для залучення інвестицій та оптимального здійснення інвестиційної діяльності, розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць.

  У законі про Державний бюджет України щороку передбачаються видатки, що спрямовуються на державну підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Україна гарантує визначення таких видатків загального фонду Державного бюджету України захищеними видатками, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.

  Стаття 8. Органи виконавчої влади сприяють розвитку в окремих районах Донецької та Луганської областей транскордонного співробітництва, спрямованого на вирішення спільних проблем розвитку, посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації на основі угод про прикордонне співробітництво, що укладаються територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами у межах компетенції, встановленої законом.

  Стаття 9. В окремих районах Донецької та Луганської областей рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах цих районів.

  Координація діяльності загонів народної міліції з охорони громадського порядку в населених пунктах здійснюється відповідним сільським, селищним, міським головою.

  Загони народної міліції утворюються на добровільних засадах із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах окремих районів Донецької та Луганської областей.

  Загони народної міліції під час охорони громадського порядку реалізують повноваження, передбачені для них законами України.

  Про утворення та діяльність загонів народної міліції сільський, селищний, міський голова інформує місцеве населення через засоби масової інформації.

  Стаття 10. Прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

  2. Відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей на неділю, 7 грудня 2014 року.

  Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових виборів, що призначені абзацом першим цього пункту, за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України.

  3. Кабінету Міністрів України невідкладно за участю органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти та забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону".
   
 2.  

 3. Енисейский Только зашел

  Вы довольны GSM?
   
 4. TopicStarter Overlay

  GSM Прославленный Почетный форумчанин

  Конечно, а вы?
   
 5. Vova Легендарный Почетный форумчанин

  до первого майдана потом отменят.
  Кто же поверит?
  Кстати, а восстанавливать то собираетесь то что разрушили?
   
 6. РУСлавянин Авторитет

  перевод с мовы (через гугл)

  "Закон Украины Об особом порядке местного самоуправления в отдельных
  районах Донецкой и Луганской областей"


  Этот Закон определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения жителей к вынужденно оставленных мест постоянного проживания, их реинтеграции, а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях и развития территорий.

  Статья 1

  Согласно этому законом временно, на три года со дня вступления в силу настоящего Закона, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяются решением Верховной Рады Украины (далее - отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

  Статья 2

  Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.

  Статья 3

  Государство гарантирует в соответствии с законом недопущения уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей. Органам власти и их должностным (служебным) лицам, предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности запрещается дискриминация, преследование и привлечение к ответственности лиц по поводу событий, которые имели место в Донецкой, Луганской областях.

  Статья 4

  Государство гарантирует в соответствии с Законом Украины "Об основах государственной языковой политики" право языкового самоопределения каждого жителя в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по языку, который считает родным, выбора языка общения, свободного пользования русским и любым другим языком в общественной и частной жизни, изучения и поддержки русского и любого другого языка, их свободное развитие и равноправие. Органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти способом и в пределах полномочий, предусмотренных Законом Украины "О принципах государственной языковой политики", другими законами Украины, международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, содействие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей использования русского и других языков в устной и письменной форме в сфере образования, в средствах массовой информации и создают возможности для их использования в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, в судопроизводстве, в экономической и социальной деятельности, при проведении культурных мероприятий и в других сферах общественной жизни.

  Статья 5

  В отдельных районах Донецкой и Луганской областей местное самоуправление осуществляется в соответствии с Конституцией и законами Украины соответствующими территориальными общинами непосредственно и через органы местного самоуправления. Полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим Законом, не могут быть досрочно прекращены. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей законами Украины вводится особый порядок назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.

  Статья 6

  Для обеспечения согласованной деятельности органов местного самоуправления и центральных и местных органов исполнительной власти по обеспечению развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей Кабинет Министров Украины, министерства, другие центральные органы исполнительной власти могут заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения по экономической, социальной и культурного развития отдельных районов. Инициатива о заключении соглашения об экономическом, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей принадлежит соответствующим органам местного самоуправления. Для заключения соглашения об экономическом, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей органы местного самоуправления представляют в Кабинет Министров Украины, министерства, другого центрального органа исполнительной власти предложения по вопросам развития отдельных районов, требующих решения Кабинетом Министров Украины, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, реализации совместных проектов правительства и органов местного самоуправления. Кабинет Министров Украины, Министерство, другой центральный орган исполнительной власти рассматривает представленные предложения и в десятидневный срок со дня получения таких предложений открывает процедуру консультаций с представителями органов местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заинтересованных субъектов хозяйствования, общественности. Решение об открытии процедуры консультаций принимается Кабинетом Министров Украины, Министерством, другим центральным органом исполнительной власти, о принятом решении незамедлительно информируется инициатор заключения соглашения, который обеспечивает привлечение к консультациям представителей соответствующих органов местного самоуправления, заинтересованных субъектов, представителей общественности. В ходе консультаций представители Кабинета Министров Украины, министерств, других центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заинтересованных субъектов, представители общественности готовят проект соглашения по экономическому, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Соглашение об экономическом, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей вступает в силу со дня ее одобрения Кабинетом Министров Украины, Министерством. Кабинет Министров Украины контролирует выполнение органами исполнительной власти заключенных соглашений по экономическому, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заслушивает их отчеты, принимает в соответствии с законом мер к обеспечению выполнения сторонами заключенных соглашений.

  Статья 7

  Государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Государственная поддержка заключается в введении законом отличного от общего экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, направленного на восстановление объектов промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест, привлечения инвестиций и кредитов для восстановления и развития объектов, расположенных в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Для внедрения устойчивого социально-экономического развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей Кабинет Министров Украины в соответствии с Законом Украины "О государственных целевых программах" утверждает государственную целевую программу, в которой определяет меры, задачи и показатели, направленные на создание условий для комплексного и сбалансированного территориального развития , восстановление производственного и экспортного потенциала, обеспечения эффективного использования ресурсного и промышленного потенциала, потребностей населения соответствующих территорий в высокотехнологичной конкурентоспособной экологически чистой продукции, высококачественных услугах, создание благоприятной среды для привлечения инвестиций и оптимального осуществления инвестиционной деятельности, расширение сферы применения труда путем создания новых рабочих мест . В законе о Государственном бюджете Украины ежегодно предусматриваются расходы, направляемых на государственную поддержку социально-экономического развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украина гарантирует определения таких расходов общего фонда Государственного бюджета Украины защищенными расходами, объем которых не может изменяться при осуществлении сокращения утвержденных бюджетных назначений.

  Статья 8

  Органы исполнительной власти способствуют развитию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей трансграничного сотрудничества, направленного на решение общих проблем развития, усиления и углубления добрососедских отношений между территориальными общинами, органами местного самоуправления отдельных районов с административно-территориальными единицами Российской Федерации на основе соглашений о приграничном сотрудничестве, заключаемых территориальными общинами, органами местного самоуправления, местными органами исполнительной власти Украины и территориальными общинами в пределах компетенции, установленной законом.

  Статья 9

  В отдельных районах Донецкой и Луганской областей решением городских, поселковых, сельских советов создаются отряды народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах этих районов. Координация деятельности отрядов народной милиции по охране общественного порядка в населенных пунктах осуществляется соответствующим сельским, поселковым, городским головой. Отряды народной милиции образуются на добровольных началах из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Отряды народной милиции при охране общественного порядка реализуют полномочия, предусмотренные для них законами Украины. Об образовании и деятельности отрядов народной милиции сельский, поселковый, городской председатель информирует местное население через средства массовой информации.

  Статья 10 Заключительные положения
  1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.
  2. В соответствии с пунктом 30 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на воскресенье, 7 декабря 2014. Кабинета Министров Украины в пределах полномочий принять безотлагательные меры по обеспечению финансирования внеочередных выборов, которые назначены абзацем первым настоящего пункта, за счет средств резервного фонда Государственного бюджета Украины. 3 Кабинета Министров Украины безотлагательно при участии органов местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты и обеспечить принятие подзаконных нормативно-правовых актов, вытекающих из настоящего Закона ".
   
  Последнее редактирование: 16 сен 2014
 7. РУСлавянин Авторитет

  В ст. 1 так и написано, что он временный (на 3 года). Кроме того этот закон можно отменить. Санкции за нарушение этого закона не предусмотрены.
  Стоит ли говорить о том что будет ли он соблюдаться?
   
  Серега13 нравится это.
 8. Енисейский Только зашел

  А я не совсем, им бы побольше самостоятельности. И право вето на решения Киева в идеале :)
   
  Серега13 нравится это.
 9. РУСлавянин Авторитет

  Закон есть закон.
  Сегодня Рада приняла, завтра отменит. У них подобная практика уже имеется.
   
 10. Михайло Генерал-ефрейтор Почетный форумчанин

  Украина не верит что скидка на газ введённая спец постановлением правительства не будет отменена, а тут вообще временный порядок. А что потом, а по какой границе и что со сроками давности по преступлениям? Может амнистия на вчера, а бои идут и сегодня. Завтра поверивших .. на гиляку?
   
 11. РУСлавянин Авторитет

  Уже сегодня можно. Этот закон фуфло. Реальной силы не имеет.
   
 12. Россияночка Активист

  Это не закон, а филькина грамота. В туалете ею подтереться. Не хочет Украина мира,
  значит будет снова получать гробы. Матери Украины, запасайтесь валерьянкой!
   
 13. Vova Легендарный Почетный форумчанин

  майдан будет раньше.

  этим правом только майдан наделен.

  В Украине нет традиций соблюдать законодательство.
  одно отставка Януковича чего стоит.
  отправить в отставку президента согласно закону Украины можно было только через процедуру импичмента.

  Но её даже формальную для приличия проводить не стали.
   
  Последнее редактирование: 16 сен 2014
  РУСлавянин нравится это.

Поделиться этой страницей